SEYHAN HUKUK BÜROSU

Av. Oğuzhan Seyhan

SEYHAN HUKUK

2009 senesinde Av. Oğuzhan Seyhan tarafından kurulmuş olan Seyhan Hukuk Bürosu “Odunluk Mahallesi İbrahim İşsevenler Cad. No:12 Ofiskare Plaza K:3 D:25 Nilüfer/ Bursa” adresinde bulunan ofisinde faaliyet göstermektedir. Bugün, başta İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku, Aile Hukuku olmak üzere geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren Seyhan Hukuk Bürosunun hedefi müvekkillerine en uygun hukuki çözümü en kaliteli biçimde sunmaktır.

SEYHAN HUKUK BÜROSU

Çalışma Alanları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Kanunu kapsamında ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklara ilişkin hukuki destek verilmesi, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, sona erdirilmesi, toplu sözleşmeler sürecinde hukuki destek verilmesi, sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında yükümlülüklerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda hukuki destek sağlanması, yasal mevzuat ve güncel uygulamalar konusunda bilgilendirme

Aile Hukuku

Boşanma, çocukların velayeti, maddi manevi tazminat talebi, mal varlığının tasfiyesi, nafaka gibi aile hukuku alanındaki tüm hukuki uyuşmazlıklarla ilgili destek ve danışmanlık verilmesi, dava aşamasında davaların yürütülmesi, çözüme kavuşturulması, taraflar arası protokol düzenlenmesi ve sürecin yürütülmesi, taraflar için anlaşma zeminin sağlanması ve protokole bağlanması

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukukundan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza davalarının ve idari davaların yürütülmesi, çözüme kavuşturulması, ticari anlaşma ve sözleşmelerin düzenlenmesi, revize edilmesi, teklif sunulması, şirketlerin genel kurul işlemlerinin yürütülmesi, şirketin hukuki durumlarının tespiti ve periyodik olarak raporlama yapılması, güncel uygulama ve düzenlemeler doğrultusunda bilgilendirme

Taşınmaz Hukuku

Tanışmaz hukukundan kaynaklı tüm hukuki, cezai ve idari uyuşmazlıklara ilişkin sürecin yürütülmesi, çözüme kavuşturulması, taşınmaz malların alım satımı, ipotek tesisi ve fekki, intifa, irtifak gibi konularda hukuki destek ve danışmanlık verilmesi, ilgili işlemlerin takibi ve yürütülmesi

Tüketici Hukuku

Tüketici şikayetlerinin ve başvurularının tüm resmi merciler nezdinde takip edilmesi, sürecin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem heyetlerinde görülen uyuşmazlıklar konusunda hukuki danışmanlık verilmesi, davaların yürütülmesi ve çözüme kavuşturulması

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku kapsamında kanunun sağladığı yasal yollar ile alacakların tahsili, alacaklı ve borçlu için anlaşma zeminin sağlanması, buna ilişkin farklı çözüm yollarının sunulması, sulh anlaşmalarının protokole bağlanması, iflas ve konkordato süreçlerinin yürütülmesi

MAKALELER & BLOG

Son Hukuki Haberler

SEYHAN HUKUK BÜROSU İLE BAĞLANTIYA GEÇİN

Hukuki bir sorununuz mu var? Yardım etmeye hazırız.