BAĞLANTI KURUN

İletişim

Bize danışın…


Hukuki bir sorununuz mu var? Aşağıdaki telefon numarasından, e-posta adresinden ya da formu doldurarak bize danışabilirsiniz.

Av. Oğuzhan SEYHAN

(0224) 322 07 08 | info@seyhanavukatlik.com

SEYHAN HUKUK BÜROSU

Formu kullanarak bize danışabilirsiniz…


Formu doldurarak hukuksal sorununuz hakkında bize soru sorabilir ya da danışabilirsiniz. Yazdıklarınız e-posta adresimize gönderilecektir. Akabinde ivedilikle sizinle iletişime geçeceğiz.

TELEFON: 0224 322 07 08

E-POSTA: info@seyhanavukatlik.com

ADRES:
Odunluk Mah. İbrahim İşsevenler Cad. No:12
Ofis Kare Plaza Kat:3 Daire:25 Nilüfer / Bursa

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; OĞUZHAN SEYHAN/SEYHAN HUKUK BÜROSU’na ait WEB Sitesi tarafından işlendikleri amaçla bağlı ve sınırlı kalmak kaydı ile, belirli, açık ve meşru amaçlar için, hukuka uygun bir biçimde tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, paylaşılması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

Neredeyiz ?